Үндэһэлэн байгуулагшад


БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ҺУРАЛСАЛАЙ БОЛОН ЭРДЭМ УХААНАЙ ЯАМАН,
ҺАЙД ДАМДИНОВ АЛДАР ВАЛЕРЬЕВИЧ


«САНСАР» ХИЗААРЛАГДАМАЛ ХАРЮУСАЛГАТАЙ КОМПАНИ,
ПРОЕКТЫН УДАРИДАГША ДЫМЧИКОВА ЖАННА ЧИМИТОВНА


МОНИТОРИНГ БОЛОН МЭДЭЭСЭЛЭЙ ТЕХНОЛОГИИН ТҮБ,
ЗАХИРАЛ АЮШЕЕВ ЦЫДЕН ГАТАПОВИЧ


гаршаг