Буряад уран зохёолшодой намтар тухай юрэнхы мэдээн

1-5-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой обогыень зуб нэрлэгты