Буряад уран зохёолшодой намтар тухай юрэнхы мэдээн

6-10-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой түрэһэн нютагыень зүб нэрлэгты