Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

11-15-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой зохёол зүб ологты