Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

Үйлэдэгшэ нюурнуудаарнь зохёолнуудые зүб таагты