Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

21-25-дахи даабаринууд соо үгтэхэн хэһэгээр уран зохёол зүб нэрлэгты