Буряад уран зохёолшодой намтар тухай юрэнхы мэдээн

31-35-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой обогуудые зүб нэрлэгты