Буряад уран зохёолшодой намтар тухай юрэнхы мэдээн

36-40-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой турэһэн нютагыень зүб нэрлэгты