Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

41-45-дахи даабаринууд соо буряад уран зохёолшодой зохёол зүб ологты