Буряад уран зохёолшодой зохёохы зам, зохёолнууд тухай юрэнхы мэдээн

51-55-дахи даабаринууд соо үгтэһэн хэһэгээр уран зохёол зүб нэрлэгты