Гомбоев Баир Будаевич
Захааминай аймагай Мэлын дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша

Барадий Мунгонов. «Харьялан урдаа Хёлгомнай» (11 анги)