6. ДАЙБАР ҮГЫН МОРФОЛОГИЧЕСКА ШҮҮЛБЭРИ

1. Һуури:

а) анхан

б) гараһан

 

2. Илгарал:

а) үйлын, аргын

б) сагай

в) байрын

г) зэргын

д) хэмжээнэй

е) зорилгын

 

3. Мэдүүлэлэй гэшүүн:

а) нэрлүүлэгшэ

б) хэлэгшэ

в) элирхэйлэгшэ

г) нэмэлтэ

д) ушарлагша

Дасхал 1

Илгагдаһан дайбар үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Үглөө[1] эдихэ өөхэнһөө, мүнөө[2] эдихэ уушхан дээрэ.
анхан:
гараһан#1:
б) Илгарал:&үйлын, аргын:
сагай:
байрын:
зэргын:
хэмжээнэй:
зорилгын#1:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша:


Дасхал 1

Илгагдаһан дайбар үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

а) Дэрэ дээрэ дэмы[1] бэшэг. (Зүүдэн) б) Үбэлдөө[2] ургадаг, нажартаа[3] үмхирдэг. (Турагай эбэр) в) Хойто[4] нуурта хоолос һайхан, урда[5] нуурта дэрһэн һайхан. (Мориной дэлһэн, һүүл)
анхан:
гараһан#1:
б) Илгарал:&үйлын, аргын:
сагай:
байрын:
зэргын:
хэмжээнэй:
зорилгын#1:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн&нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: