ДАХУУЛ ҮГЭ

1. ДАХУУЛ ҮГЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Удхаараа мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй хоорондохи элдэб харилсаа тэмдэглэжэ, түхэлөөрөө хабаатай үгынгөө хойто тээ табигдан хэрэглэгдэдэг туһалагша хэлэлгын хубиие дахуул үгэ гэнэ.

Жэшээнь: соо, дээрэ, урда, һүүлдэ, шэнги, хүрэтэр, тула, үлүү г.м.

Дасхал 1

Ямар холбуулал алдуутайб?

1) үбдэг дээрээ һуулгаба
2) шоно шэнги томо нохой
3) эрхын шэнээн бэетэй
4) һайнаар һурахын дээрэ оролдохо


Дасхал 1

Ямар һанамжань зүб бэ?

а) Дахуул үгэ – бэеэ дааһан хэлэлгын хуби.
б) Дахуул үгэ – туһалагша хэлэлгын хуби.
в) Дахуул үгэ – туһалагша гэшүүн.