8 ДАХУУЛ ҮГЭ

8.1 ДАХУУЛ ҮГЭ ТУХАЙ ОЙЛГОСО

Удхаараа мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй хоорондохи элдэб харилсаа тэмдэглэжэ, түхэлөөрөө хабаатай үгынгөө хойто тээ табигдан хэрэглэгдэдэг туһалагша хэлэлгын хубиие дахуул үгэ гэнэ.

Жэшээнь: соо, дээрэ, урда, һүүлдэ, шэнги, хүрэтэр, тула, үлүү г.м.