8.2 АНХАН БОЛОН ГАРАҺАН ДАХУУЛ ҮГЭНҮҮД

Ондоо үгэһөө гараагүй дахуул үгэнүүдые анхан гэдэг: соо, доро, урда, шэнги, мэтэ, адли, үлүү, тула г.м.

Бусад хэлэлгын хубиин үгэнүүдһээ залгабариин хүсөөр бии болоһон дахуул үгэнүүдые гараһан гэнэ: урдуур, хойгуур, дээгүүр, наагуур, холуур, һүүлдэ, хүрэтэр, туласа, урагшаа г.м.

Һүүлэй үедэ дайбар үгэ дахуул үгэ хоёрые тодо илгардаг болохын тула, зарим дахуул үгэнүүдые богонёор бэшэдэг болонхой: соо, руу, дор, дээр, саан, хойн г.м. Жэшээнь:

Тайгын гэшхээгдээгүй газар дээр

Тансаг тайжа һууһан гэхэ (Н. Дамдинов).

Хүхы шубуунай донгодоон дор,

Хүлэг мориной турьяан дор

Хүгтэй һайханаар угтажа,

Хүхэ ехэ замби дээр

Хүбүүн ябахым юрөөбэл (Д. Дамбаев).

Шагаан харан ерээдүй руу

Сагаа һанан дэгжэнэб (Д. Дамбаев).