4.2.3. ӨӨ – ЭЭ АЯЛГАНУУДАЙ ЗҮБ БЭШЭЛГЭ

Үгын эхин үедэ ү, үй, өө, ю аялгануудай али нэгэнэйнь байгаа һаа, саашанхи үенүүдтэнь өө бэшэхэ. Жэшээнь: үсөөн, мүрысөөн, үймөөн, хөөрэлдөөн, юрөөл.

Харин үгын эхин үедэ, мүн үгын дунда үү, юу, э, ээ, еэ аялгануудай али нэгэниинь байгаа һаань, саашанхи үенүүдтэнь удаан ээ бэшэхэ. Жэшээнь: дүүрээ, юулээ, дэгээ, сээжээр, эдеэлээ.