Буряаднай

Анхаралтайгаар шагнаад, орхигдоһон газарта хамтын падеждэ байһан юумэнэй нэрэнүүдые хүсэлдүүлжэ бэшэгты.
Энэ шүлэг уран гоёор хэдэ дахин уншагты.

Сээжэ бэшэг