Дасхал 1

Тоогой нэрээр гараһан нэрлүүлэгшэтэй мэдүүлэл заагты.

1) Ж.Тумуновай түрүүшын роман 1949 ондо хэблэгдэһэн юм.
2) Табадахинь манай эндэхи хүн байгаа.
3) Хоёр тохойн шэнээн гүнзэгы уһатай нуур.
4) Минии дүү хүбүүн дээдэ һургуулиин дүрбэдэхи шатын оюутан юм.