Дасхал 1

Ямар мэдүүлэлнүүд соо түлөөнэй нэрэ байнаб?

1) Энэ тоншуул гээшэмнай ой модо хорхой шумуулһаа үргэлжэ сэбэрлэжэ байдаг.
2) Эдэ бүгэдэ һайхан сэсэгүүдэй нэгыеньшье таһалаагүйб.
3) Амитан бүхэн амидарха, үл хоол залгаха өөр өөрын лэ арга шадабаритай.
4) Манай нютаг мүнсэгэр хундан гүбээнүүдтэй, талалиг уудам газартай юм.
5) Минии дүү хүбүүн лимбэ дээрэ наадажа, сэдьхэл хүдэлгэмэ аялга зэдэлүүлдэг юм.