Дасхал 1

Деепричастяар гараһан ушарлагшануудые заагты.

Хоёршье, олоншье үхибүүд наадажа болохо. Хоргодохоор олон гэр байратай, малай хорёо хототой, үбһэ хулһатай газарта, хоргодогшодойнгоо мүр ажаглаха. Бэдэрэгшэ хоргодогшодойнгоо ошоһон зүг шэгынь харангүй һууха. Сагай хүсэхэдэ гаража бэдэрхэ. Бэдэрэгшэ хоргодогшодойнгоо мүр ажаглаха. Юумэнэй байраһаа хүдэлһые шэнжэлхэ, шагнаархаха, хоргодомо газарнуудые үзэхэ. Бэрхэ бэдэрэгшэ удаан зобонгүй, түргэн оложо, өөрөө хоргодохо эрхэ олодог.