Дасхал 1

Илгагдаһан дайбар үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

Үглөө[1] эдихэ өөхэнһөө, мүнөө[2] эдихэ уушхан дээрэ.

а) Һуури
анхан:
гараһан:
б) Илгарал:
үйлын, аргын:
сагай:
байрын:
зэргын:
хэмжээнэй:
зорилгын:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: