Дасхал 1

Илгагдаһан дайбар үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты.

а) Дэрэ дээрэ дэмы[1] бэшэг. (Зүүдэн) б) Үбэлдөө[2] ургадаг, нажартаа[3] үмхирдэг. (Турагай эбэр) в) Хойто[4] нуурта хоолос һайхан, урда[5] нуурта дэрһэн һайхан. (Мориной дэлһэн, һүүл)

а) Һуури
анхан:
гараһан:
б) Илгарал:
үйлын, аргын:
сагай:
байрын:
зэргын:
хэмжээнэй:
зорилгын:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: