Дасхал 1

Анхан ба гараһан дахуул үгэнүүдые илгаруулагты.


1) шэнги а) анхан
б) гараһан
2) соо а) анхан
б) гараһан
3) хүрэтэр а) анхан
б) гараһан
4) орондо а) анхан
б) гараһан
5) руу а) анхан
б) гараһан