Дасхал 1

Орхигдоһон аялгануудые һубарилай ёһоор хүсээжэ табигты.


а) Һайн болохо — һанаанһ
Һайхан болохо — заянһ.
б) Аадар бороогой һлдэ
Агаар арн байдаг.
Ажал хүдэлмэриин һлдэ
Аминда арн байдаг.