Дасхал 1

Орхигдоһон аялгануудые һубарилай ёһоор хүсээжэ табигты.


а) Һайн болохо — һанаанһ Һайхан болохо — заянһ. б) Аадар бороогой һлдэ Агаар арн байдаг. Ажал хүдэлмэриин һлдэ Аминда арн байдаг.