Дасхал 1

Ямар бүлэг үгэнүүд хэлэлгын мүсэнүүдтэ хабаатайб?

1) Уушхан, амилдаг хоолой, түбэнги, хэлэн, уралнууд, хамар, хамарай хүнды
2) Гар, нюур, шэхэн, үһэн