Дасхал 1

Олоной тоодо байһан юумэнэй нэрэнүүдые илгагты.

Сагаалганай болоходо, олон янзын бообо, боорсог, бууза, банша, үрмэ, сүсэгы, тоһон гэхэ мэтэ эдеэн элбэг байдаг. Үхибүүд энэ һайндэртэ ехэ дуратай.