Дасхал 1

* орондо таараха залгалта нэмэгты.


а) гахай тэнгэр нюур харадаггүй, хулгайшан хүн нюур харадаггүй; б) хормой ута хүл орёохо, хушуун ута толгой орёохо; в) тархи тамхин хоротой, амин архи хоротой.