Дасхал 1

Мэдүүлэлнүүд сооһоо тэмдэгэй нэрэнүүдые илгагты.

Үүлэнүүд доошоо буужа, зогдороороо дайдые шүүрэн наадана. Номгон һаарал үүлэнүүд доошоо буужа, һэрюухэн зөөлэхэн зогдороороо һүмбэгэр ногоон дайдые шүүрэн наадана. Уһаараа мэлмэрэн урдажа байһан гол мүрэнэй хажуугаар сэсэгүүд һалбарна. Мэл харахан уһаараа мэлмэрэн урдажа байһан гол мүрэнэй хажуугаар гоёхон сэсэгүүд һалбарба.