Дасхал 1

Оньһон үгэнүүдые уншаад, асуудалайнь орондо тэмдэгэй нэрэ табигты.

Ямар?[1] ухаан — гүрэнэй хэрэгтэ. Ямар?[2] хүнэй хэлэн зөөлэн, ямар?[3] хүнэй гар зөөлэн. Ямар?[4] мориндо ташуур олон, ямар?[5] хүндэ ноён олон.

гүнзэгы:
эрдэмтэй:
зүдэрһэн:
эмшэ:
эсэһэн: