Дасхал 1

Чулуун-Бата, Гриша, Мэдэг

1)Даши-Рабдан Батожабай «Багшашни хэн бэ?»
2)Аполлон Шадаев «Мэргэн»
3)Матвей Осодоев «Ууган хүбүүн»