Дасхал 1

Найдалмаа, Этигэлмаа, Дуралмаа

1)Цырен-Дулма Дондокова «Шулуунууд дуулана»
2)Чимит-Рэгзэн Намжилов «Эхын зүрхэн»
3)Цырен-Дулма Дондогой «Буряад басаганай дуунууд»