Дасхал 1

Хэнэй шүлэгһөөб?
«Хүгжэмтэ хэлэеэ хүгжөөхэеэ оролдо
Хүсэтэй хэлэн лэ, зөөлэн, уян, тодо.
Удхагүй хооһон абяануудые бү холбо
Уран үгөөрөө хүнүүдэй зүрхэ доһолго!»

1)Дондок Улзытуев
2)Николай Дамдинов
3)Даши Дамбаев