Дасхал 1

«Эндэ тэндэ халааһатай, анганги муухан оодон хүхэ тэрлигтэй, багжагар һайхан бэетэй, хори тухай наһанай хурса сагаан хүбүүн» (Цэрэнпил).

1)“Сэнгэ баабай”, Базар Барадин
2)“Үүрэй толон”, Хоца Намсараев
3)“Сэнхир хаданууд”, Жамьян Балданжабон