Дасхал 10

Эрсэ аялгантай үгэнүүдые шэлэгты.

Хун сагаан хониной нооһоор
Хурга зузаан һэеы хэжэ,
Хонгор добын орой дээгүүр
Хундаган сагаан гэр бодобо.