Дасхал 10

Бүридэмэл үйлэ хэлэгшэ ямар үгэнүүдһээ бүридэнэб?

1) Гол үгэ, холболтоһоо
2) Туһалагша үгэ, нэрэ үгэһөө
3) Туһалагша үгэ, үйлэ үгэһөө