Дасхал 10

Элирхэйлэгшэ ямар хэлэлгын хубяар гараааб?

Тэрэ хүбүүдэй нэгэниинь минии дүү хүбүүн. Унгигүй һүхөөр түлеэ бү хахала, уггүй хүниие ноён бү болго. Залуу хүндэ нэрэ, үтэлһэн хүндэ дэрэ. Тэжээһэн буруу тэргэ эбдэхэ. Бадматанай зуудаг нохой уяатай байдаг. Арбан хоёр жэлэй аха заха ама сагаан хулгана жэл.

а) Тэмдэгэй нэрэ
б) Үйлэ үгэ
в) Түлөөнэй нэрэ
г) Тоогой нэрэ
д) Юумэнэй нэрэ