Дасхал 10

Алфавит дүүрэн болгогты, дутагдаһан үзэгүүдыень оруулагты.


б в д ё з й к н о п с т ф х ц ч щ ъ ь ю