Дасхал 12

Доро үгтэһэн хүнэй нэрэнүүдые буряадшалжа болохо гү?

Алёнушка гэжэ басагатай, Иванушка гэжэ хүбүүтэй үбгэ һамган хоёр ажаһууһан юм һэн ха. Тиигээд эхэ эсэгэ хоёрынь наһа баража, Алёнушка Иванушка хоюулхан түшэхэ түрэлхидгүй, хүрэхэ хүршэнэргүй үлөө һэн ха.

1) болохо
2) үгы