Дасхал 2

Илгагдаһан үйлэ үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэхэ.

Хун шубууе алахань[1] тон хорюултай, алаа һаа, эхэеэ алаһантай[2] адли саглашагүй муухай, зэрлиг ябадал, һалашагүй ехэ нүгэл гэжэ тоологдодог[3] һэн.

а) Һуури
анхан:
гараһан:
б) Түлэб
мэдүүлһэн:
хандаһан:
причастна:
деепричастна:
в) Мэдүүлэлэй гэшүүн
нэрлүүлэгшэ:
хэлэгшэ:
элирхэйлэгшэ:
нэмэлтэ:
ушарлагша: