Дасхал 2

Оньһон үгэнүүд соо сэгүүдэй орондо ямар аялганууд бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты.


1) Дүр...гүй эмээл байхагүй, дүримгүй бэшэг байхагүй. а) -өө
б) -ээ
2) Номгүйг...р һураха, нохойгүйг....р агнаха хоёр адли. а) -өө
б) -ээ