Дасхал 2

Ямар үгэнүүд сэхэ удхаараа хэрэглэгдэнэб?

1) алтан намар, шэхэнэй сахариг, мүнгэн шарай
2) алтан шагта, тэргын сахариг, мүнгэн бугааг