Дасхал 2

Доро үгтэһэн үгэнүүдэй һүүлшын аялганууд ямар үзэгөөр бэшэг дээрэ тэмдэглэгдэхэб? Аялгануудые тааруулан бэшэгты.


бүх номг үлг улаг