Дасхал 2

Юумэнэй нэрээр гараһан хэлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Тэрэ номшни минии.
2) Үглөөнэй шүүдэр.
3) Багшашни хэн бэ?
4) Дулмын аба түрүүлэгшэ.
5) Аяга соо алаг булаг.
6) Үргэһэ нойр һургаалай.