Дасхал 3

Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл ологты.

1) Урданай буряадууд эдеэгээ шанахадаа, дабһа багаар хэдэг байгаа, юундэб гэхэдэ дабһан хүнэй махабадта ерэн юһэн гэмтэй, нэгэ эмтэй юм гэхэ.
2) Шоргоолжонууд хаана дулаан байнаб, тиишэнь үндэгөө зөөжэ байдаг.
3) Һүни орой хюмһаа абахагүй, шэхэнэй хулхи ухашалхагүй, яахадааб гэхэдэ хүнэй һүнэһэн һүни хюмһан дороо, шэхэн соогоо хоргодоод байдаг.
4) Өөрыгөө гай зоболонгһоо хамгаалхаа һанаһан хүнүүд зургаан зүйл хамаг амитанда хоро хүргэхэгүй, буян хэхэ, ухаатайгаар ябаха ёһотой.