Дасхал 3

Ямар тогтомол холбуулалнууд "саг харуулһан" удхатайб?

1) Нара бүтүү байхада
2) Нохойн галгяагаар
3) Альганай хээ харагдама
4) Нюдэ алдама
5) Нохойн дуун ойртоо
6) Дүрбэн тэгшэ
7) Үүр хираанаар
8) Долоон хототой
9) Холын бодолтой