Дасхал 3

Түмэнһөө дээшэнхи тоогой нэрэнүүд түбэд хэлэнһээ абтаһан байдаг юм: бум (зуун мянга), сая (миллион), живаа (арбан миллион), доншуур (зуун миллион). Энэ зүб гү?

1) зүб
2) буруу