Дасхал 4

Падежэй, хамаадалай залгалтатай дахуул үгэнүүдые тэмдэглэгты.

Саяан дээгүүр урин хабарай эрьехэдэ, Саһан дороһоо сэнхир ургын һэрихэдэ, Зүүн шэлээр хониёо туугаад гарадагаа би Зүүдэн соогоо жэгтэй элеэр харадагби.