Дасхал 4

Үгтэһэн нэмэмэл үгэнүүд ямар аргаар холболдоноб?


1) олониитэ, олонациональна а) һүүлшын һууриин эхинэй түргэн аялган унана
б) сэхэ холболдоно
в) түрүүшын һууриин тогтууригүй Н унана
2) һайндэр, үглөөдэр а) һүүлшын һууриин эхинэй түргэн аялган унана
б) сэхэ холболдоно
в) түрүүшын һууриин тогтууригүй Н унана
3) агууехэ, ажабайдал а) һүүлшын һууриин эхинэй түргэн аялган унана
б) сэхэ холболдоно
в) түрүүшын һууриин тогтууригүй Н унана