Дасхал 4

Мэдүүлэл соо хамаанай, зүгэй падежэй залгалтатай жиирэй юумэнэй нэрэнүүдые ологты.

Жамсаранай Цэбээн Агын аймагай Һүдэнтэ нютагта түрэһэн юм.