Дасхал 5

Ушарлаһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэлнүүдые ологты.

1) Нохойнууд үдэшэ үглөөнэй боро хараанаар һэргэг ябадаг, юундэб гэхэдэ энэ сагта тэдэнэй урдын изагууртад агнуурида гарадаг байгаа ха юм.
2) Нохойн ёһотойл изагуур гарбалынь шоно юм гэжэ һүүлшын үедэ эрдэмтэд шэнжэлгэнүүдые хэжэ гэршэлһэн байна.
3) Хэнтэг хүн хирээ мэтэ, хэрүүлшэ хүн нохой мэтэ гэжэ үгэнүүдые һанажа ябагты.
4) Залуу хүн бэеын үнгөөр, хүгшэн хүн хубсаһанай үнгөөр гэлсэдэг.